Central Library – Te Koopuu Maania O Kirikiriroa Hamilton – Click Happy Workshop (25 July 2022)

Central Library – Te Koopuu Maania O Kirikiriroa Hamilton – Click Happy Workshop (25 July 2022)

Support provided by
COGS Kirikiriroa / Hamilton City
New Zealand Lotteries